2 pư thể hiện HCl có tính axit mạnh hơn H2CO3 và CH3COOH
1 Thích
2 Trả lời
huyhoan02
pư1 HCL +Na2CO3>>> NaCl + H2O + CO2
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
pư 2 HCL+ CH3COONA>>>> CH3COOH + NACL
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Hai 2020
Liên kết
Close