A. is being taken. Câu này chia bị động
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Hai 2020
Liên kết