...... any problem with the product, contact our local dealer. A. Do you have; B. Should you have; C. Had you; D. You have
1 Thích
8 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) please!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
mxp1710
A. Do You Have :))))))))))))))))))))))))))))))))
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn bạn nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
0981700094
Câu A. Shold you have nha, Inversion của if 1
Cảm ơn     1
Bình luận
06 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn 0981700094 nhiều nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
06 Tháng Tám 2019
Liên kết
0788060978
B vì đảo ngữ câu điều kiện loại 1 bạn ạ
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn 0788060978 nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
10 Tháng Tám 2019
Liên kết
baobinhgirl
mình nghĩ là B: đảo ngữ của câu điều kiện loại 1
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close