Cá thể mang kiểu Aa De/de gen tối đa cho bao nhiêu loại giao tử nếu không xảy ra hoán vị gen ?
Thích
2 Trả lời
duclong2709
ko có thì 4 ạ
Cảm ơn     1
Bình luận
23 Tháng Bảy 2018
Liên kết
Dauxanh102201
Aa khi giảm phân cho 2 loại giao tử, De/de khi giảm phân không HVG cho 2 loại giao tử, vậy có tối đa 2.2 = 4 loại giao tử được tạo ra.
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Tư 2019
Liên kết
Close