Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 60V và 2 đầu mạch RLC nối tiếp R=50 ôm thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu là pi/4. Nối tắt 2 đầu tụ C thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu là pi/12. Biết công suất tiêu thụ điện qua đoạn mạch trong 2 trường hợp trên là như nhau. Tính công suất đó: A.18W B.54W C.72W D.36W
Thích
0 Trả lời
Close