Câu 34: Một đoạn mach gồm cuộn dây mắc nối tiếp tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp 2 đầu cuộn dây là dòng điện pi/3. Điện áp hiệu dụng của tụ gấp căn3 lên cuộn dây. Tí số giữa cảm kháng và điện trở thuần và cuộn dây (ZL/r) là: A.1/2 B.2 C.căn3 D.1/căn3
Thích
0 Trả lời
Close