Giả sử kim lọi M có hóa trị n, mol của NO =0,18 ;mol của kim loại M là(6,48/M).. BTE >>>> (6,48/M).n=0,18.3.. lập bảng cho n chạy từ 1 đến 3 thì ta được kim loại M là Mg
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Hai 2020
Liên kết