Câu 9: Đoạn mạch RLC với cuộn dây thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều khi trong mạch có cộng hưởng điện. Điều chỉnh tăng dần giá trị của biến trở thì: A.Công suất của mạch giảm B.Hệ số công suất của mạch giảm C.Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm tăng D.Hệ số công suất của mạch tăng
Thích
0 Trả lời
Close