Cây hấp thụ 1980 gam nước thì có khoảng bao nhiêu gam nước bay hơi,bao nhiêu gam nước được giữ lại
Thích
0 Trả lời
Close