Cây hấp thụ 1980g nước thì có khoảng 1970g nước bay hơi, 10g nước giữ lại.
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tư 2020
Liên kết