chất khí gây độc gây ô nhiễm môi trường và là nguyên nhân chính tạo ra mưa axit
1 Thích
4 Trả lời
Quyetaz123
Lưu huỳnh điôxit (SO2) nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     3
30 Tháng Tư 2019
Liên kết
phamtranquocviet
giải thích cụ thể hơn được 0
Cảm ơn     1
02 Tháng Năm 2019
Liên kết
Quyetaz123
Mình nhớ đây là lí thuyết trong SGK, còn đây là phương trình: 2SO2 + O2 + 2H2O --> 2H2SO4
Cảm ơn     2
04 Tháng Năm 2019
Liên kết
sondodo
mình nghĩ là khí SO2 và khí NO2
Cảm ơn     2
Bình luận
07 Tháng Năm 2019
Liên kết
buihuongtra1409
SO2 và NO2 ...................
Cảm ơn     2
Bình luận
08 Tháng Năm 2019
Liên kết
nganyoongibts
khí SO2 và NO2hòa tan với hơi nước trong không khí tạo thành các axit sunfuric (H2SO4) và axit nitric(HNO3) làm giảm độ pH của nước mưa <5,6 là mưa axit
Cảm ơn     1
Bình luận
30 Tháng Năm 2019
Liên kết
Close