Ta có: Chất rắn không tan là Cu Khí thoát ra là hidro Dung dịch A gồm FeCl2; AlCl3; HCl dư Số mol e nhường: ne= 0,1.2 + 0,15.3 = 0,65 => nH2 = 0,65/2 = 0,325 mKL(Fe; Al) + mdd(HClbd) = mdd(A) + mH2 => 0,1.56 + 0,15.27 + mdd(HClbd) = mdd(A) + 0,325.2 => mdd(A) = mdd(HClbd) +9 :blush:
Cảm ơn     1
Bình luận
26 Tháng Chín 2018
Liên kết