cho 100 giác đều hỏi có bao nhiêu hình vuông được tạo thành?
Thích
2 Trả lời
kuhaza
"100 giác đều" là cái gì v
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tám 2018
Liên kết
ThuyLinh779
đa giác đều 100 cạnh có 50 đường chéo ko trùng nhau,để tạo thành hình vuông thì nhất định giữa mỗi hai đỉnh kề nhau của hình vuông phải có 24 đỉnh khác của đa giác nên có tổng là 25 hình vuông khác nhau đc tạo thành
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close