giả sử oxit lần lượt là FeO ; Fe2O3 ; Fe3O4 cách lm : bảo toàn nguyên tố : 2FeO -----> Fe2O3 Fe2O3 -----> Fe2O3 2Fe3O4 ----> 3Fe2O3 thay số mol vào để tính ----> m max = 17,778 ( FeO )
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Tám 2019
Liên kết