a/ có (2n/3) tam giác đều b/ do đa giác đều nội tiếp đg tròn nên chỉ cần có một cạnh là đường chéo qua tâm và một đỉnh khác là tạo tam giác vuông, có n*(2n-2) tam giác c/:sweat: :sweat: :sweat: :cold_sweat: d/có (n/2) hình vuông e/ có 2nC3 tam giác d/ có 2nC4 tứ giác Mk hơi phân vân, mong bạn góp ý!
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2018
Liên kết