tính số mol của khí thoát ra = 0,075 (3,45/M)*n=0.075*2 cho n chạy từ 1-3 => Na
Cảm ơn     2
Bình luận
17 Tháng Sáu 2019
Liên kết