Bài này bạn có thể giải như sau: Bảo toàn nguyên tố K, ta có số mol $KOH$ gấp 2 lần số mol $K_2O$, tức là $n_{KOH} = 2 mol $ Để có được dung dịch KOH 5.6%, ta cần thêm $m (g)$ nước, thỏa yêu cầu: $\frac{m_{KOH}}{m_{KOH} + m_{H_2O}}=0,056$ Từ đó, bạn tính được $m_{H_2O}=1888g$
Cảm ơn    
Bình luận
01 Tháng Ba 2019
Liên kết