Em xét 1 phần tử x thuộc tập bên trái và chứng minh nó cũng thuộc tập bên phải là xong em ạ !
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Mười Một 2018
Liên kết