cho các chữ số 1,2,3,4,5. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau?
1 Thích
2 Trả lời
dung2k3dl
48sôssssssssssssssssssssssssssssssssss
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Mười 2019
Liên kết
lananh0712
gọi 4 chữ số là abcd Ta có: d có 2 cách chọn ; c có 4 cách chọn ; b có 3 cách chọn ; a có 2 cách chọn ==> 2.4.3.2=48
Cảm ơn     2
Bình luận
03 Tháng Mười 2019
Liên kết
Close