Cho dãy số (un) u1=√2 Un+1=√(2+u)n Xác định công thức un
Thích
0 Trả lời
Close