Fe đẩy Cu ra làm Cu bám vào Fe từ đó có xảy ra ăn mòn điện hóa nha.
Cảm ơn     2
Bình luận
21 Tháng Sáu 2019
Liên kết