sai chỗ đặt v' nó là hàm hợp nên đưa về ban đầu phải chia 2
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Ba 2020
Liên kết