cho em hỏi amin là thể lỏng hay thể rắn ạ
1 Thích
2 Trả lời
kimthi0101
hầu hết các amin đều ở thể khí bạn ei
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Sáu 2019
Liên kết
minhduchmyb
amin có C<4 ở thể khí, các amin đồng đẳng cao hơn ở thể lỏng hoặc rắn tùy từng chất bạn nhé
Cảm ơn    
Bình luận
16 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close