cho hai tập A=[0;5] và B=(2a;3a+1],với a>-1.Tìm tất cả các giá trị của a để A giao B khác tập rỗng giải chi tiết giùm em ạ,em cảm ơn nhiều
Thích
0 Trả lời
Close