Cho hàm số $y=x^2 -2x+2$ có đồ thị (P), và đường thẳng (d) có phương trình $y=x+m$. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt $A,B$ sao cho $OA^2 + OB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất .
Thích
3 Trả lời
hiennguyen2612
Ta có pt hoành độ giao điểm:x^2-2x+2=x+m<=> x^2-3x+2-m=0(1) Để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A,B thì denta > 0 <=> (-3)^2-4(2-m)>0 <=>m>-1/4 Gọi A(x1;x1+m),B(x2;x2+m)(với x1,x2 là 2 nghiệm của pt(1)).Theo viet:x1+x2=3;x1x2=2-m OA^2+OB^2=(X1)^2+(X1+m)^2+(x2)^2+(x2+m)^2 =2[(x1)^2+(x2)^2]+2m(x1+x2)+2m^2 =2[(x1+x2)^2-2x1x2]+2m(x1+x2)+2m^2 =2[3^2-2(2-m)]+2m.3+2m^2 =2(5+2m)+6m+2m^2=2m^2+10m+10=2(m^2+5m+5)=2(m+5/2)^2-5/2>=-5/2 Dấu "=" xảy ra <=> m+5/2=0 <=> m=-5/2(loại)=> k có m t/m yêu cầu bt:blush::blush:
Cảm ơn     1
Bình luận
26 Tháng Bảy 2018
Liên kết
quyezz
@hiennguyen2612 e ơi sau cho latex vào dấu $ để hiển thị cho đẹp nhé :kissing_heart:
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2018
Liên kết
hiennguyen2612
@quyezz-Vâng ạ
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2018
Liên kết
Close