Cho hàm số $y = x^{3} - 3x + 2$ có đồ thị $\left(C \right).$ Xét điểm $M$ thuộc $\left(C \right)$ có hoành độ $x_{M} = m.$ Có bao nhiêu giá trị của tham số $m$ để tam giác $MAB$ cân, với $A, \hspace{0.1 cm} B$ là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số ? $A.\hspace{0.1 cm} 3. \hspace{2 cm} B.\hspace{0.1 cm} 1. \hspace{2 cm} C.\hspace{0.1 cm} 4. \hspace{2 cm} D. \hspace{0.1 cm} 2.$
Thích
2 Trả lời
AlivePool99
3 phải không ạ? :v
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Bảy 2018
Liên kết
AlivePool99
2 điểm cực trị của hàm số trên là (1;0) và (-1;4). Ta lập được ptđt qua 2 cực trị: (d):y = -2x + 2. Quỹ tích điểm M thỏa ∆MAB cân (tại M) là đường trung trực của đoạn thẳng AB, tức là đường thẳng (p): y = x/2 + 2 Lại có M thuộc (C) nên tọa độ của M là giao điểm của (C) và (p) => ... em có sai ở đâu không ạ? :v
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Bảy 2018
Liên kết
Close