cho hàm số y = x3 - 3x2 +2 . Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là thế nào?
1 Thích
2 Trả lời
tctrung
tìm nghiệm của y'=0 rồi thay vào y ra tọa độ, sau đó viết phương trình qua 2 điểm tọa độ xác định
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2019
Liên kết
01682321204
Có hai phương pháp nhé. Cách 1: Bạn đạo hàm y, ta sẽ được y'. Lấy y chia y' ta sẽ được phần dư dưới dạng phương trình bậc nhất dạng ax+b Đó là đường thẳng đi qua hai cực trị. Cách 2: Bạn cũng đạo hàm y sẽ được y'. Giải phương trình y'=0 sẽ được x1 và x2. Thay x1, x2 vào phương trình y ban đầu sẽ tìm được y1 và y2 tương ứng. Gọi điểm A (x1, y1), B (x2,y2) Khi đó ta sẽ có được toa độ Vecto AB = Vecto u = ( x2-x1, y2-y1) Quy đổi Vecto chỉ phương u về Vecto pháp tuyến n tọa độ ( y2-y1 , -(x2-x1)). Vậy pt đi qua hai cực trị như sau: Qua A (x1, y1) và có Vecto n(y2-y1, -(x2-x1)) => pt: (y2-y1)(x - x1) - (x2-x1)(y-y1)=0.
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close