Cho hình chóp SABCD có đáy là hbh. Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB,AD và G là trọng tâm tam giác SBD. Mặt phẳng (MNG) cắt SC tại điểm H. Tính SH/SC
Thích
0 Trả lời
Close