Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình chữ nhật. AD=2AB = 2a. O là giao điểm của AC và BD. SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SO = a/2 . Gọi M là trung điểm của BC. Tính góc tạo bởi SC và mặt phẳng (SAD)
Thích
0 Trả lời
Close