Cho hỗn hợp gồn axit axetic, axit acrylic và 1 axit cacboxylic 2 chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần vừa đủ 9.6g oxi thu được 14.3g CO2 và 4.5g H2O. Nếu đun nóng m gam X với lượng dư etanol ( xt H2SO4) thu được a gam este. Biết rằng có 50% mỗi axit tham gia phản ứng este hóa. Giá trị lớn nhất của a
Thích
3 Trả lời
daolinh2024
+) bảo toàn khối lượng => m=9,2 +) nco2=0,325 , nh2o=0,25 , no2=0,3 => bảo toàn nguyên tố O => nO trong X=0,3 => nCoo trong X=0,15=n etanol ( chưa tính hiệu suất phản ứng) +) bảo toàn khối lượng a= (9,2+0,15.46-0,15.18).50%=6,7 gam
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Tám 2018
Liên kết
sasukeduy113
nCO2 = 0,325; nH2O = 0,25 Bảo toàn khối lượng ta có: m + 9,6 = 14,3 + 4,5 => m = 9,2 Bảo toàn O ta có: 2nCOOH trong X + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nCOOH trong X = 0,3 mol Khi este hóa thì chỉ có nhóm COOH phản ứng với ancol để tạo este -COOH + C2H5OH => -COOC2H5 + H2O Do chỉ có 50% axit tham gia este hóa nên m axit phản ứng = 9,2/2 = 4,6 và nCOOH pứ = 0,3/2 = 0,15 Vậy a = 4,6 + 0,15 * (29 - 1) => KQ (thay H trong COOH bởi C2H5)
Cảm ơn    
27 Tháng Tám 2018
Liên kết
daolinh2024
anh Duy ơi chỗ a =4,6 + 0,15(29-1).0,5=6,7
Cảm ơn    
27 Tháng Tám 2018
Liên kết
sasukeduy113
à há anh quên chia 2 ở chỗ tìm nCOOH trong X, cám ơn em nha =))
Cảm ơn    
Bình luận
29 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close