N là trung điểm CM, NP vuông góc AC tại P => NP=a/2, PC'=a, AC vuông góc với (C'NP) => ((ABC),(ACC'A')) = (NP,PC') = NPC', cos NPC' = NP/PC'
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Tám 2018
Liên kết