mik thấy bn hỏi cx lâu rồi ko biết bn đã giải đc chưa nhưng m cư đăng đáp án nhé ! ancol no đ/c pư với CuO được anđêhit -> ancol no đ/c bậc 1: R-CH2OH RCH2OH + CuO ---> RCHO + Cu + H2O x x x (mol) theo đề bài : (x(R+29)+18x)/2x=13,75.2=27,5 -> R= 8 ---> 2 ancol là CH3OH và C2H5OH, 2 anđêhit tương ứng là HCHO và CH3CHO Ta có : HCHO ---> 4Ag ; CH3CHO ---> 2Ag gọi a,b lần lượt là số mol của CH3OH và C2H5OH , tương ứng là số mol của HCHO và CH3CHO. (30a+44b+18(a+b))/(2a+2b) = 27,75 (1) 4a + 2a = 64,8/108 = 0,6 (2) từ (1) và (2) ta có a=b= 0,1 ---> m =32.0,1 + 46.0,1 = 7,8 (g)
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Năm 2019
Liên kết