Cho m gam hỗn hợp gồm Fe , FeO,Fe2O3,Fe3O4, tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) và dd Y cô cạn dd Y thu được 80g muối khan . Xác định giá trị m
2 Thích
4 Trả lời
dungngoclatao
bạn áp dụng công thức tính : m của kim loại= m của muối - 48n e nhận. Ví dụ ở đây m kim loại= 80- 48.(4,48/22,4 . 2)= 60,8(g)
Cảm ơn     3
Bình luận
08 Tháng Năm 2019
Liên kết
maisyhiep123
áp dụng bảo toàn e 3nFe=2nO+2nSO2 ->m=mFe+mO=60,8 (g)
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Năm 2019
Liên kết
giangluu2003
qui đổi hỗn hợp thành Fe và O. Dùng bảo toàn electron với số mol khí SO2 và muối là ra. m=60,8g
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Năm 2019
Liên kết
thaolethac1122
quy đổi hỗn hợp về Fe và Fe2O3 rồi dùng bảo toàn e như bình thường
Cảm ơn     1
Bình luận
23 Tháng Năm 2019
Liên kết
Close