Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Cr tác dụng hết với lượng dư khí Cl2, thu được (m + 31,95) gam muối. Mặt khác, cũng cho m gam X tan hết trong dung dịch HCl dư, thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Phần trăm số mol của Al trong X là A. 33,33%. B. 75,00%. C. 25,00%. D. 66,67%.
1 Thích
2 Trả lời
huyhoan02
đáp án là A nha.......cái này viết pt là rõ ngay đặt ẩn cho 3 KL được 2pt từ đi nhau tìm đc mol al là xong
Cảm ơn     1
23 Tháng Hai 2020
Liên kết
baobinhgirl
Cảm ơn nha nhưng bạn viết lời giải cụ thể có được không? Mình không giỏi hóa!
Cảm ơn    
26 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
fe , al, cr td vs cl2 deu len hoa tri 3 nen moi cai tac dung voi cl2 voi ti le 3/2, sau pu thu dc m+31,95 gam nen mol cua cl2=31,95/35,5=0,9 . dat mol ba kl luan luot la a b c>>>> 3/2(a+b+c)=0,9.>>a+b+c=0,6.
Cảm ơn    
28 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
tiep theo , ta thay 1 mol fe va cr td voi hcl deu tao ra 1 mol h2, 1 mol al thi tao ra 3/2 h2 nen a+3/2b+c=mol h2= 0,35. lay pt duoi tu pt tren ta dc 1/2b=0,05 nen b=0,1 . xong
Cảm ơn    
28 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
tiep theo , ta thay 1 mol fe va cr td voi hcl deu tao ra 1 mol h2, 1 mol al thi tao ra 3/2 h2 nen a+3/2b+c=mol h2= 0,35. lay pt duoi tu pt tren ta dc 1/2b=0,05 nen b=0,1 . xong
Cảm ơn    
28 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
tiep theo , ta thay 1 mol fe va cr td voi hcl deu tao ra 1 mol h2, 1 mol al thi tao ra 3/2 h2 nen a+3/2b+c=mol h2= 0,35. lay pt duoi tu pt tren ta dc 1/2b=0,05 nen b=0,1 . xong
Cảm ơn    
28 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
còn mol của hỗn hợp thì nhìn vào 3pt td với cl2 tinh ý sẽ nhìn ra
Cảm ơn     1
Bình luận
23 Tháng Hai 2020
Liên kết
Close