Cho m gam kim loại kiềm tan hết trong 100ml dd H2SO4 1M thu được 17,4 gam muối và 4,48 lít hỗn hợ khí NO2, CO2 (đktc). Tính m
Thích
0 Trả lời
Close