Áp dụng công thức mạch cầu cân bằng suy ra Rx=2 ôm
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết