Chọn đáp án B - Biên độ A chính là độ biến dạng của lò xo = 4 cm - ω=√(k/m)=√(40/0.1)=20 t - Tại t=0 thế vào pt có cos(x)=0 và đi qua VTCB theo chiều dương nên φ=(-π)/2
Cảm ơn    
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết