đáp án A có (2) vì Zn bị ăn mòn trước
Cảm ơn    
Bình luận
21 Tháng Năm 2019
Liên kết