Cho mình hỏi với: có khi nào cấu trúc It's (high/ about) time..... đi cùng với QKTD không?
1 Thích
3 Trả lời
nhatlinh0403
The right structure is " It's high time S.O did S.T "
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Tám 2019
Liên kết
0358660471
tớ nghĩ là chỉ đi với quá khứ đơn thôi
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Tám 2019
Liên kết
kathryn1306
mình nghĩ là không vì cấu trúc it's time chỉ đi với QKĐ thôi
Cảm ơn    
Bình luận
21 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close