Tình đồng chí, đồng đội – đó là chỗ dựa tinh thần để người lính tồn tại, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, để chiến đấu và chiến thắng.
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Mười 2019
Liên kết