cho tam giác ABC. Có bao nhiêu điểm M thỏa mãn |MA+MB+MC|=3(vecto nha)
1 Thích
2 Trả lời
01682321204
Theo cách giải của mình như sau: Gọi G là trọng tâm Tam giác ABC. => Vecto GA + Vecto GB + Vecto MC = Vecto 0. M là một điểm bất kì. MA + MB + MC = MG + GA +MG + MB + MG + MC ( chèn điểm G) = 3MG + GA + GB + GC = 3MG. Suy ra: I MA+MB+MC I = I 3MG I = 3 => MG = 1. vậy tập hợp các điểm M là vô số điểm thuộc đường tròn tâm G bán kính là 1.
Cảm ơn     2
Bình luận
10 Tháng Tám 2019
Liên kết
ThanhDatPham
điểm M nằm trên đường tròn tâm G có R=1 nha
Cảm ơn    
Bình luận
21 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close