Em kết hợp hệ thức lượng và Định lý pitago là ra thôi mà
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Ba 2020
Liên kết