Cho vật dao động điều hòa.Li độ đạt giá trị cực tiểu khi vật đi qua vị trí A.biên âm B.biên dương C.biên D.cân bằng Câu 2 : cho vật dđđh.Vật đạt giá trị cực tiểu khi qua vị trí A.biên B.biên âm C.biên dương D.Cân bằng Câu 3 : cho vật dđđh.Vật cách xa vị trí cân bằng nhất khi qua vị trí A.Biên B.Biên âm C.Biên dương D.Cân bằng em chỉ cần đáp án thôi ạ .em cảm ơn
1 Thích
1 Trả lời
Cannguyen10
câu 1 A ;câu 2 câu hỏi có thiếu không bạn ;câu3A
Cảm ơn     2
14 Tháng Sáu 2019
Liên kết
0979948225
câu 2 là vật đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí ạ
Cảm ơn    
14 Tháng Sáu 2019
Liên kết
0979948225
à quên Li độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí ? giúp e với ạ
Cảm ơn     1
14 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Cannguyen10
vậy 2C li độ cực đại khi vật qua biên dương
Cảm ơn    
15 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close