Cho x,y,z dương và có tổng các bình phương bằng 3. Chứng minh rằng: $\frac{xy}{z}+\frac{yz}{x}+\frac{zx}{y}\geqslant 3$
Thích
3 Trả lời
radisk
ko ai trả lời à :sob: :sob:
Cảm ơn    
Bình luận
14 Tháng Tám 2018
Liên kết
Roseleaf32
-Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 3 số dương ta có $x^2$ + $y^2$+ $z^2$ $\geq$ $3\sqrt[3]{x^2y^2z^2} $ $ $ $ $ $ $ $3$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $\geq $ $3\sqrt[3]{x^2y^2z^2}$ $\rightarrow$ $1$ $\geq $ $\sqrt[3]{x^2y^2z^2}$ $\rightarrow$ $\sqrt[3]{(xyz)^2}$ $\leq $ $1$ $\rightarrow $ $(xyz)^2$ $\leq $ $1$ $Vì$ $x$,$y$,$z$ $là$ $những$ $số$ $dương$ $\rightarrow $ $0$ $<$ $xyz$ $\leq $ $1$ Mà x,y,z nguyên nên $xyz$ $=$ $1$ -Áp dụng bất đẳng thức cô-si, ta lại có: $\frac{xy}{z}$ + $\frac{yz}{x}$ $\frac{zx}{y}$ $\geq $ $3\sqrt[3]{xyz}$ $\Rightarrow $ $\frac{xy}{z}$+ $\frac{yz}{x}$ + $\frac{zx}{y}$ $\geq $ $3$ $(xyz=1)$
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Tám 2018
Liên kết
HASOCIUU2000
test thử cmt :v
Cảm ơn    
Bình luận
16 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close