Có 112 viên bi được gắn khoảng cách đều nhau trên một bàn tròn. Nếu vị trí 2 viên bi nào tạo thành đường kính của bàn tròn thì ta nói 2 viên bi đó đối diện nhau. Đánh số các viên bi từ 1 đến 112. Hỏi viên bi đánh số 19 đối diện với viên bi đánh số nào?
Thích
0 Trả lời
Close