con lắc là xo có độ cứng K = 200 N/m,vật nặng khối lượng m=200g , dao động điều hòa với biên độ 5 cm.Lấy pi^2 =10.Chọn mốc thời gian là lúc vật ở vị trí biên dương .Quãng đường vật đi được trong thời gian 1/30s đầu là bao nhiêu?
1 Thích
3 Trả lời
luanle912
> tính ô mê ga đc 10pi delta phi = delta t * ô mê ga = 1/30 * 10pi= pi/3 vẽ đường tròn thấy quãng đường là A/2 = 2,5 cm
Cảm ơn     1
Bình luận
29 Tháng Bảy 2018
Liên kết
duongluffy
giải thích ko dùng đường tròn đc ko ạ
Cảm ơn     1
Bình luận
29 Tháng Bảy 2018
Liên kết
hiephiephiep1312
tính W=10pi. suy ra T=0,2s. suy ra đenta t=1/30s=T/6. biểu thức của x=5cos(10pi.t) thay t=1/30s vào thì x=2,5. tại t=0 thì x=5cm, tại t=1/30 thì x=2,5cm suy ra quãng đường đi được là 2,5cm. do vật chưa đổi chiều chuyển động
Cảm ơn     1
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close