Ne=q/|e| ...................... q=It
Cảm ơn     1
Bình luận
17 Tháng Mười Một 2019
Liên kết