Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí gồm N2 và Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn lại 1,12 lít khí thoát ra. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm thể tích của Cl2 trong hỗn hợp trên là
1 Thích
2 Trả lời
phuc3623
Tính n(hh) = 0.2 mol. Khí thoát ra là N2 có n=0.05 mol. %V(Cl2)=100%-(0.05*100/0.2)%=75%
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
phuc3623
Tính n(hh) = 0.2 mol. Khí thoát ra là N2 có n=0.05 mol. %V(Cl2)=100%-(0.05*100/0.2)%=75%
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
Close