Để truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng phương pháp biến điệu biên độ, trong đó sóng cao tần có tần số 800kHz và sóng âm tần có tần số 1k Hz. Tần số của sóng sau khi biến điệu là
1 Thích
0 Trả lời
Close