Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Fe(NO3)3 0,1M với điện cực trơ I =5A. Sau 19phut 18s dừng điện phân, lấy ngay catot ra thấy khối lượng dd giảm m gam. m=? đáp án ra 2,66 mà mình ra 2,72, tại sao k cộng mFe vậy?
1 Thích
4 Trả lời
nguyenvandung123
Fe là kim loại có tính khử trung bình trong dãy điện hoá nên nó không bị điện phân ra kim loại Fe mà chỉ về Fe2+,điện phân dung dịch theo lý thuyết thì chỉ dùng để điều chế các ion kim loại đứng sau H+ trong dãy điện hoá mà thôi.
Cảm ơn     1
Bình luận
04 Tháng Sáu 2019
Liên kết
haianhnt01
vì điện phân phải theo thứ tự bạn nhá, Fe3+ điện phân hoàn toàn thành Fe2+ thì sau đó Fe2+ mới điện phân tiếp
Cảm ơn     1
Bình luận
04 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
vì điện phân phải theo thứ tự Fe3+ điện phân hoàn toàn thành Fe2+ thì sau đó Fe2+ mới điện phân tiếp
Cảm ơn     1
Bình luận
07 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
vì điện phân phải theo thứ tự Fe3+ điện phân hoàn toàn thành Fe2+ thì sau đó Fe2+ mới điện phân tiếp
Cảm ơn     1
Bình luận
07 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close