Đoạn mạch điện nối tiếp gồm tụ điện, cuộn dây thuần cảm và biến trở. Điện áp xoay chiều 2 đâù mạch giữ ổn định. điều chỉnh biến trở đến giá trị r1=100 và r2=225 thì công suất tiêu thụ trên mạch như nhau. Để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất phải điều chỉnh biến trở có giá trị: A. 150 ôm B. 125 ôm C. 325 ôm D. 162,5 ôm
Thích
0 Trả lời
Close